I.Anna

245 tekstów – auto­rem jest I.An­na.

Powroty

Kiedy wra­cam niepom­na na urazy
i ludzkie obłud­ne i gorzkie słowa
za­mieram z obawą w sercu
czy pa­mięć co złe wy­mazać zdoła...

Czy ścieżki tu naznaczone 
i śla­dy tak wielu serc tu spisane 
ochro­nią to wszys­tko co dziś 
we [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 8 marca 2018, 14:35

czas mrozu

Zas­krzy­piał śnieg pod butami
za­pach mrozu
prze­niknął w głąb
ożywił za­pom­niane wspomnienia
kryształki lodu
jak ma­leńkie diamenty
oz­do­biły stwar­dniałą ziemię
nie stworzo­ne są by zdobić
roz­trzas­ka­ne serce

przym­knąwszy oczy
czas cofnął się
do tam­tej zimy
gdy ciemną nocą
tak sa­mo skrzy­piał śnieg pod nogami

ser­ce bez blizn
szep­tało obietnicę
uczuć gorętszych niż lawa
dusza tańczyła w zachwycie
w blas­ku księżyca
ot­warte były dłonie
pełne nadziei 
na ustach
zbłąka­ny uśmiech
rozświet­lał oczy blas­kiem gwiazd

Dziś nie po­zos­tało już nic
choć śnieg i mróz tak sa­mo oz­da­bia świat... 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 26 lutego 2018, 11:03

ofensywa

Żar obiet­nic największych
zgasł
za­lany po­tokiem łez ronionych
gdy umierały jed­na po drugiej

Ty­tano­wa ściana
od­dziela dwa istnienia walczące
o jut­rzej­sze strzępki dnia

chłód metalu 
przeszy­wa duszę
roz­pa­loną gorączką samotności

po­ranione pięści bezradnie
wspar­te o dno
roz­trzas­ka­ne nadzieje
leżą zak­rwa­wione u podnóża
wy­piętrzo­nych tra­gicznych skał 

marzenia
ob­darte bez­li­tośnie ze [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 3 lutego 2018, 12:08

Baśnie 1001 nocy

A kiedy skończą się baśnie
I nic już nie pozostanie
Wspom­nienie łez szczęścia
i tam­tej miłości
Ob­dzierać będzie praw­da nieistnienia
Co wtedy?
Czy za­pach po­wiet­rza prze­siąknie trucizną
Co duszę wydziera bez końca…
A ser­ce bić tyl­ko będzie z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 22 stycznia 2018, 10:53

A kysz

Pyłek słów lep­kich spłynął na duszę
Śmieją się diabły
będą katusze!
Pyłek za­mieni się w jad surowy
skończą się wszystkie
szlachet­ne mowy!
Tupną kopytem
Wy­syczą zaklęcia
Szpo­ny ot­rze­pią go­towe do cięcia!

Obłudę chwycą
tan­go zatańczą 
a ran­kiem pobiegną
w dłoni z różańcem...
Miłość wyznają
i wszelkie [...] — czytaj całość

list
zebrał 7 fiszek • 13 stycznia 2018, 19:15

Przyjaciel

Ser­cem czuję Twój zapach
I smak wspólnych chwil
Ob­darte cza­sem ser­ce
I w dłonie łapiesz kro­pel­ki krwi
O ile moc­niej­szy oddech
Gdy myśli dob­re ślesz
Sen­sem mo­jego istnienia
Cza­sem na ja­wie śnię
Budzisz mnie tros­kli­wie
Bo życie to nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 12 stycznia 2018, 08:59

rozterki

Jest we mnie miej­sce na pokorę
choć wzrok od­bi­ty w odłam­kach lustra

Nim rytm ser­ca us­ta­nie
na­dawać bieg zgęstniałej krwi
jest we mnie miej­sce na nadzieję

nad nieboskłonem chmur
na­dal błękit, choć mgła oczy zasnuwa

cięższe o [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 11 stycznia 2018, 11:58

Granica Mroku

Wy­darłeś mi serce
Uwie­rzyć nie mogłam
Płakałam długie godziny
Niemy byłeś
Oślepłeś

Długo walczyłam
z mrokiem
bez ser­ca dla siebie
zab­rałeś mi je 
a ono umarło
w two­jej zim­nej dłoni

Zmienił się blask moich oczu
kiedy w nie powrócił
Od­rodziło się serce
o tą pus­tkę biedniejsze
oniemiałam
oślepłam
na ciebie

wy­pat­ru­jesz mnie teraz
tam­te­go ser­ca szukasz

Nie znajdziesz

nim nie od­rodzisz siebie 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 8 stycznia 2018, 10:36

Nie da­ruj mi uśmie­chu, który jest mar­twy w twoich oczach... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 4 stycznia 2018, 15:29

Piasek w oczach

Noc­ny mrok
prze­nik­li­wie ob­dziera duszę
z niewi­docznej ochron­nej powłoki
Zam­knięte oczy świata
wyłączają alarm bezpieczeństwa
Szep­ta­ne w przes­trzeń mod­litwy
nikną w mroku
i nie gaśnie nadzieja, że po­za nim trafiają
do niebiańskiego adresata

ty­le przed na­mi nieod­kry­tych dni
ta­jem­nic cierpliwie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 4 stycznia 2018, 10:58

I.Anna

"Wszyscy nosimy w głowie obraz tego, jak powinno wyglądać nasze życie, namalowany pędzlem naszych pragnień i celów.Tymczasem w ostatecznym rozrachunku okazuje się, że ono nigdy nie wygląda tak, jak sobie wyobrażaliśmy. W tym tkwi najgłębsza tajemnica człowieczeństwa. choć wolimy nie wierzyć, życie w znacznej części jest tylko reakcją na okoliczności. " Mój ulubiony autor Richard Paul Evans

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

I.Anna

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 17:59I.Anna sko­men­to­wał tek­st Nielot

wczoraj, 17:46I.Anna sko­men­to­wał tek­st ***

wczoraj, 17:45I.Anna sko­men­to­wał tek­st Na każdą miłość trze­ba [...]

wczoraj, 17:34I.Anna sko­men­to­wał tek­st snow­man wróg czar­nych wróg czer­wo­nych wróg [...]

12 marca 2018, 09:58RozaR sko­men­to­wał tek­st Powroty

8 marca 2018, 21:32yestem sko­men­to­wał tek­st Powroty

8 marca 2018, 19:11Cris sko­men­to­wał tek­st Powroty

8 marca 2018, 19:10silvershadow sko­men­to­wał tek­st Powroty

8 marca 2018, 16:56kati75 sko­men­to­wał tek­st Powroty