I.Anna

254 teksty – auto­rem jest I.An­na.

* * *

gdy ktoś chce tak po pros­tu być
trwać z po­moc­na dłonią 
i słuchać 
i po­dać cza­sem chusteczkę 
zaklętą w słowo

to tak po prostu...
jest... 
po­mimo i wbrew

nie poz­wo­li zabłądzić 
ni upaść naz­byt boleśnie
i choćby niebo 
naj­ciem­niej­szą chmurą się stało
to ta [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 23 czerwca 2018, 14:53

Pielgrzymowanie

Dot­knąć Nieba
I w ser­cu poczuć żar
I bez­miar Twej miłości
Gdy śmierć Twa stała się pieczęcią
I naszym ratunkiem...
Z każdym krokiem
Co­raz bliżej mi 
Do Twych Oj­cow­skich ramion
Lecz pozwól jeszcze mi tu śnić
I czuć jeszcze cho­ciaż chwilkę
Pro­mienie słońca i we włosach wiatr
Nim sma­kiem nieba
Staną się dni
Gdy dro­ga do­bieg­nie końca. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 16 czerwca 2018, 18:35

OIOM

Dziś myślę i czuję inaczej, 
choć ok­na i drzwi zatrzaśnięte
z uśmie­chem wspominam 
nasze spacery
i światło w oknach 
gdy ser­ce było zmarznięte


I choć już in­ny rytm
dniom wyznaczony
i żal za ut­ra­conym czasem
i łzom już płynąć nie pozwalam...


zos­ta­wiam tu­taj jak pod ściana płaczu 
kar­tkę złożoną 
tak bez od­dechu w zamyśleniu
przyj­muję twą obojętność


i choć w pa­mięci zostaje
tak moc­ny uścisk dłoni
co wyr­wać mnie zdołał
z nie godności...


kim jestem
by nadzieję chować
gdy gwiaz­dy zgaszone
bez litości... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 4 maja 2018, 12:20

spotkanie

Usiadłam pod drze­wem w Pietrelcinie
tuż obok ciebie
ściśnięte były mo­je dłonie jak do modlitwy
tak moc­no, że pal­ce aż pobielały...

Pat­rzy­liśmy w niebo pop­rzez gałęzie 
ta cisza była jak natchniona 

spoj­rzałeś mi w oczy 
objąłeś spoj­rze­niem jak ojciec [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 30 kwietnia 2018, 15:07

* * *

Nim dzień zgasł
jak świecy ogarek
ule­ciał z mej dłoni mały skowronek
spoj­rze­nie zas­nuła mgła
lecz nie od­bieraj mi wzroku
przez za­pat­rze­nie w słońce


Nim noc nastanie
i chłód wed­rze się do kości
daj mi nadzieję ...


Bez win brze­mię okrutne
sączy w duszę
niepojęte cierpienie
a i tak pa­mięć ma na wieki
zacho­wa najsłodsze
wspomnienia
nienaz­wa­nej przyjaźni


Nieza­winione pragnienie
- kamieniem
lecz nim utonę
niech os­tatnim ob­ra­zem będzie
nad lus­trem wody
ma­leńki skowronek... 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 23 kwietnia 2018, 10:53

resztki życia

Jak zas­tygła la­wa u podnóża krateru
Tak we mnie zas­tygło pragnienie
Nieokreślone
Tej wios­ny zno­wu nie przyszedłeś
Nie utu­liłeś
Nie od­dałeś nic z siebie
Niemożność ogar­nia cały nasz świat

Za­topiona w myślach
z tlącym się jeszcze żarem jak z ogniska
w cen­trum ska­mieniałego serca
Cze­kam jeszcze
na nie naszej ławeczce
Bez przeznaczenia
Nim błękit nieba od­bi­ty w moich oczach
Wyb­laknie na zawsze
Da­ruj mi choć je­den pocałunek
Jak tchnienie no­wego życia
Nim świat ten zgaśnie dla nas na wieki… 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 4 kwietnia 2018, 10:12

Dopóki nie poczuję

Nie wyjdę stąd
dopóki nie poczuję
ser­ca spo­koj­ny rytm

Nie wyjdę nim
nie ukoisz te­go bólu
co tak ciąży mi

Będę trwać póki
noc nie będzie mrokiem
a nocą pełną jasności
Twoich gwiazd

Ta ziemia mo­ja niewiel­ka
niech spłynie potokiem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 30 marca 2018, 07:37

Jak wybaczyć sobie

Nim mrok ogar­nie całą ziemię
i utonę w Twych ramionach
co obej­mują z miłością najświętszą 
cały świat
roz­pięte na drze­wie ociekającym
Twoją krwią
co szkarłat­ny grzech wybiela

Przepraszam

Ilek­roć za­wodzę Ciebie
ogar­nia mnie rozpacz
A Ty jednak
nig­dy nie opuszczasz nikogo

cier­pli­wie czekasz 
z ot­warty­mi ramionami
wy­baczasz zawsze

Wybacz 
i ten raz  znów zgu­bioną drogę

Trwam 
szukam
od­najduję, bo da­jesz się odnaleźć 

A jednak...
ja so­bie nie umiem wciąż wybaczyć
milczenia
i wzro­ku utraconego
bez­droży i mrocznych dni...  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 27 marca 2018, 18:48

kolejna wiosna

Nie pozwól mi proszę
By czas prze­ciekał przez pal­ce jak piasek
A dni ka­mieniem ciężkim
W rzekę życia wpadały
I choć świat ten nie wolny
od smut­ku i grzechu
niech nikt nie myśli, że jest przegranym
Bo póki [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 marca 2018, 09:32

Powroty

Kiedy wra­cam niepom­na na urazy
i ludzkie obłud­ne i gorzkie słowa
za­mieram z obawą w sercu
czy pa­mięć co złe wy­mazać zdoła...

Czy ścieżki tu naznaczone 
i śla­dy tak wielu serc tu spisane 
ochro­nią to wszys­tko co dziś 
we [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 8 marca 2018, 14:35

I.Anna

"Wszyscy nosimy w głowie obraz tego, jak powinno wyglądać nasze życie, namalowany pędzlem naszych pragnień i celów.Tymczasem w ostatecznym rozrachunku okazuje się, że ono nigdy nie wygląda tak, jak sobie wyobrażaliśmy. W tym tkwi najgłębsza tajemnica człowieczeństwa. choć wolimy nie wierzyć, życie w znacznej części jest tylko reakcją na okoliczności. " Mój ulubiony autor Richard Paul Evans

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

I.Anna

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

20 sierpnia 2018, 06:42kati75 sko­men­to­wał tek­st odchodzę

20 sierpnia 2018, 06:36kati75 sko­men­to­wał tek­st na wschodzie

18 sierpnia 2018, 12:40I.Anna sko­men­to­wał tek­st Na spot­ka­nie

16 sierpnia 2018, 19:32kati75 sko­men­to­wał tek­st na wschodzie

14 sierpnia 2018, 23:07yestem sko­men­to­wał tek­st na wschodzie

13 sierpnia 2018, 14:25I.Anna sko­men­to­wał tek­st Na spot­ka­nie

13 sierpnia 2018, 05:16I.Anna sko­men­to­wał tek­st na wschodzie

11 sierpnia 2018, 20:31kati75 sko­men­to­wał tek­st na wschodzie