I.Anna

241 tekstów – auto­rem jest I.An­na.

A kysz

Pyłek słów lep­kich spłynął na duszę
Śmieją się diabły
będą katusze!
Pyłek za­mieni się w jad surowy
skończą się wszystkie
szlachet­ne mowy!
Tupną kopytem
Wy­syczą zaklęcia
Szpo­ny ot­rze­pią go­towe do cięcia!

Obłudę chwycą
tan­go zatańczą 
a ran­kiem pobiegną
w dłoni z różańcem...
Miłość wyznają
i wszelkie [...] — czytaj całość

list
zebrał 7 fiszek • 13 stycznia 2018, 19:15

Przyjaciel

Ser­cem czuję Twój zapach
I smak wspólnych chwil
Ob­darte cza­sem ser­ce
I w dłonie łapiesz kro­pel­ki krwi
O ile moc­niej­szy oddech
Gdy myśli dob­re ślesz
Sen­sem mo­jego istnienia
Cza­sem na ja­wie śnię
Budzisz mnie tros­kli­wie
Bo życie to nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 12 stycznia 2018, 08:59

rozterki

Jest we mnie miej­sce na pokorę
choć wzrok od­bi­ty w odłam­kach lustra

Nim rytm ser­ca us­ta­nie
na­dawać bieg zgęstniałej krwi
jest we mnie miej­sce na nadzieję

nad nieboskłonem chmur
na­dal błękit, choć mgła oczy zasnuwa

cięższe o [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 11 stycznia 2018, 11:58

Granica Mroku

Wy­darłeś mi serce
Uwie­rzyć nie mogłam
Płakałam długie godziny
Niemy byłeś
Oślepłeś

Długo walczyłam
z mrokiem
bez ser­ca dla siebie
zab­rałeś mi je 
a ono umarło
w two­jej zim­nej dłoni

Zmienił się blask moich oczu
kiedy w nie powrócił
Od­rodziło się serce
o tą pus­tkę biedniejsze
oniemiałam
oślepłam
na ciebie

wy­pat­ru­jesz mnie teraz
tam­te­go ser­ca szukasz

Nie znajdziesz

nim nie od­rodzisz siebie 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 8 stycznia 2018, 10:36

Nie da­ruj mi uśmie­chu, który jest mar­twy w twoich oczach... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 4 stycznia 2018, 15:29

Piasek w oczach

Noc­ny mrok
prze­nik­li­wie ob­dziera duszę
z niewi­docznej ochron­nej powłoki
Zam­knięte oczy świata
wyłączają alarm bezpieczeństwa
Szep­ta­ne w przes­trzeń mod­litwy
nikną w mroku
i nie gaśnie nadzieja, że po­za nim trafiają
do niebiańskiego adresata

ty­le przed na­mi nieod­kry­tych dni
ta­jem­nic cierpliwie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 4 stycznia 2018, 10:58

Gdy­by nie było smut­ku czy zna­no by wagę i smak radości?
Co spra­wia, że smu­tek jest smut­kiem, a ra­dość radością?
Uczu­cia są przyczyną, kon­sekwen­cją i skut­kiem ...
Czym jest poz­na­nie i roz­pozna­wanie te­go co czu­jemy, te­go co w nas, całego te­go chaosu ...
Chciałabym raz na zaw­sze wie­dzieć i mieć w so­bie spokój, ale czy na pewno? 

myśl
zebrała 10 fiszek • 3 stycznia 2018, 08:28

Kartka z kalendarza

Czas w drodze
Z kro­kami w ko­lej­ne jutro
Jakże znamienne...
Ko­lej­ny roz­dział czasu
2018
Pus­te jeszcze strony
Do za­pisa­nia historii
Świata
I Nas
Niech będzie to opowieść
Z Miłością Wiarą i Nadzieją
W ro­lach głównych
A cała reszta od­naj­dzie
Na­leżne miejsce
Na to­rowis­ku naszych [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 31 grudnia 2017, 14:01

Sekret

Moc ta­jem­na w najgłębszej głębi duszy
Źródło od­rodze­nia co dnia
Wsta­wanie z ko­lan wbi­janych do ziemi
Na po­wie­rzchni skóry kro­pel­ki jak diamenty
zdo­bią trud ofiaro­wany codzien­nym dniom

Jest ta­ka kraina która za­bija mrok
co noc tam jest mój [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 30 grudnia 2017, 14:53

Nieporadność dnia

„Dać cza­sowi czas”…
Wyz­wo­lić się z niecierpliwości
i trwać zwyczajnie
w spokoju…
Nie miotać się z kąta w kąt
Jak ten liść
us­chnięty z prze­mija­nym czasem…

Mam do­syć dźwi­gania nie moich win…
Do­syć obojętnych rąk…

Uciekam w ciszę
Zat­rzy­muje swój świat
Staję [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 27 grudnia 2017, 12:04

I.Anna

"Wszyscy nosimy w głowie obraz tego, jak powinno wyglądać nasze życie, namalowany pędzlem naszych pragnień i celów.Tymczasem w ostatecznym rozrachunku okazuje się, że ono nigdy nie wygląda tak, jak sobie wyobrażaliśmy. W tym tkwi najgłębsza tajemnica człowieczeństwa. choć wolimy nie wierzyć, życie w znacznej części jest tylko reakcją na okoliczności. " Mój ulubiony autor Richard Paul Evans

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

I.Anna

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 20:02I.Anna sko­men­to­wał tek­st Gdyby nie było smut­ku [...]

wczoraj, 20:00I.Anna sko­men­to­wał tek­st Piasek w oczach

wczoraj, 19:57I.Anna sko­men­to­wał tek­st Granica Mro­ku

wczoraj, 19:55I.Anna sko­men­to­wał tek­st Kroplówka

wczoraj, 19:54I.Anna sko­men­to­wał tek­st Jestem złotem

wczoraj, 19:50I.Anna sko­men­to­wał tek­st Rankiem ubieram w mil­cze­niu sko­rupę [...]

wczoraj, 19:48I.Anna sko­men­to­wał tek­st gdy czuć z pys­ka [...]

wczoraj, 19:38I.Anna sko­men­to­wał tek­st Nie ma gor­sze­go bólu, [...]

wczoraj, 19:32I.Anna sko­men­to­wał tek­st gdy czuć z pys­ka [...]

wczoraj, 19:27I.Anna sko­men­to­wał tek­st rozterki