I.Anna

172 teksty – auto­rem jest I.An­na.

Dziś

Sza­rość za ok­nem, choć we mnie tyl­ko mrok. Deszcz dzwo­ni jak szkla­ne dzwo­neczki. Zle­wam się dziś z zaokien­nym światem. Nie ma dziś na­wet cienia, też nie mógł już na mnie pat­rzeć.
Mil­cze­nie wca­le nie jest ciszą!
Zmęczo­na jestem.
Od­chodzę, nic nad to nie pot­ra­fię znieść. 

dziennik
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 08:49

* * *
KTOŚ, myślał, że żyje w cen­trum wszechświata, że jest har­dy i że to właśnie on roz­da­je lo­su kar­ty. Łgał, słowem jak biczem sma­gał srodze. Znaj­do­wał zaw­sze swo­je ofiary, wszak każdy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 października 2017, 14:56

* * *

Panie
Mocą Aniołów
Strzeż ten świat
I nie od­ma­wiaj nam Balsamu
Bo kiedy ga­sisz słońce
A w mro­ku nie wi­dać gwiazd
Noc rozświet­la ich jasność
Nie pozwól Pa­nie
Płacić im
Za nasze wszel­kie winy
I nie od­bieraj im nig­dy sił
Bo cóż wte­dy uczynimy. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 października 2017, 06:48

Melancholijnie

W ciep­le ba­biego lata
pozwól mi się grzać
Niech Twój cień
przep­la­ta
złocistą je­sienną dal
Nie za­mykaj swych oczu
na błeki­tu toń
i nie gaś jeszcze
Światła
od mro­ku mnie chroń 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 20 października 2017, 18:24

20 Październik 2017

Jes­teś tar­czą, dziś czuję to jak nig­dy, cho­ciaż ból jest przeszy­wający na­dal mogę iść, na­wet z uśmie­chem, krok za kro­kiem. Dziś tak dob­rze wiem, że ka­lekie uczu­cia oka­leczają in­nych, nie tyl­ko nas [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 20 października 2017, 10:23

Żal

Niegod­ne czuć ta­ki żal
W ob­liczu cudzej miłości
I podłe i małe
Poz­wo­lić sączyć się zazdrości
Co zro­bić z ta­kim uczuciem
Co cier­niem wbi­ja się w serce
Bez­pańskie niech pozostanie
W po­piół niech się obróci
I w zapomnienie
Od­chodzę w mrok nocy
Nie ja szlocham
Lecz ktoś we mnie
Co zro­bić z tym głodem
Co nadzieję napędza
Choć daw­no zat­rzaśnięte są drzwi
Każde­go serca
Czy zaw­sze będzie bo­leć Miłość
We mnie nienarodzona
Oślepłam Pa­nie
Lecz
Ufam w to co Twoje. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 19 października 2017, 11:21

Mgła

Słyszysz...
Drży powietrze
Od naszych oddechów
Niepokornych
Na gra­nicy rzęs
Osiadła mgła
Strzepnął ją ruch powiek
Spłynęła niczym łza
Po moim policzku
Lecz to nie ja płacze
A mgła
Nim roz­wieje ją wiatr
Nim osuszy ją słońce
Bo znów przyj­dzie jej
Tęsknić
Za otuleniem
Piękna te­go świata 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 19 października 2017, 09:23

Poezjo

Porzu­ciłam cię na długie miesiące
Nie chciałam byś grzała moją dusze
Za­pom­niałam jak na­dajesz życiu smak
Zmar­twiało mo­je serce
bo chy­ba czuć nie mogło więcej
A kiedy dot­knął mnie Twój cień
A kiedy obudziłaś we mnie głód...
Nie mogę mil­czeć ani dnia 
Życie znów in­ny wy­miar ma
I w moich myślach czu­le szepcze 
Pióro już nie leży w poniewierce
Cichut­ko w tle Vi­val­diiego utwory 
i ja 
i mo­je pióro też gra 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 18 października 2017, 20:13

Inaczej

Zdarza mi się zastygnąć
A cisza nie brzmi jak zwykle
Bo dud­ni serce
W najświat­lej­szy dzień
Mrok dla mnie tylko
Uciekam od ciebie
Kimże jestem?
Nie pot­ra­fię spa­lać się
W twoim świetle
Choć je­dynie tego
Pragnę… 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 18 października 2017, 12:06

pytania

A może Cię nie słyszałam?
I poszłam nie tą drogą?
Czy zaw­sze zapłata za to będzie taką srogą?
A jeśli zawrócić już nie mogę, nie poz­wo­lisz mi być kim chce?
A jak być kimś kim [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 17 października 2017, 10:53

I.Anna

"Wszyscy nosimy w głowie obraz tego, jak powinno wyglądać nasze życie, namalowany pędzlem naszych pragnień i celów.Tymczasem w ostatecznym rozrachunku okazuje się, że ono nigdy nie wygląda tak, jak sobie wyobrażaliśmy. W tym tkwi najgłębsza tajemnica człowieczeństwa. choć wolimy nie wierzyć, życie w znacznej części jest tylko reakcją na okoliczności. " Mój ulubiony autor Richard Paul Evans

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

I.Anna

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 22:18yestem sko­men­to­wał tek­st Dziś

wczoraj, 14:19I.Anna sko­men­to­wał tek­st Dziś

wczoraj, 13:53Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Dziś

wczoraj, 08:56onejka sko­men­to­wał tek­st Dziś

wczoraj, 08:49I.Anna do­dał no­wy tek­st Dziś

21 października 2017, 15:26I.Anna sko­men­to­wał tek­st Każdy krzyż skro­jony jest [...]

21 października 2017, 15:19I.Anna sko­men­to­wał tek­st Każdy krzyż skro­jony jest [...]

21 października 2017, 15:04yestem sko­men­to­wał tek­st * * * KTOŚ, myślał, [...]

21 października 2017, 14:56I.Anna do­dał no­wy tek­st * * * KTOŚ, myślał, [...]

21 października 2017, 13:56yestem sko­men­to­wał tek­st Panie Mocą Aniołów Strzeż ten świat [...]